INPP Reflexintegratie

Bij leer- en gedragsproblemen kan er sprake zijn van een motorische remming of blokkade door de aanwezigheid van primitieve reflexen. 
Dit uit zich in veel gevallen tot latere leer- en ontwikkelingsproblemen.

Middels bewegen heffen we deze blokkades op, waardoor de cognitieve functies van het kind fundamenteel worden ondersteund.

Kernvisie Methode

De Kernvisie methode is een krachtige aanpak om kinderen te helpen die met de methodiek van school vastlopen. Scholen werken veelal auditief en rationeel. Sommige kinderen zijn echter meer gebaat bij visueel en op gevoel leren. De Kernvisie methode leert kinderen technieken aan om lesstof zelf visueel op te slaan en te kunnen reproduceren.

Sterk Begrip

Begrijpend lezen is leren kijken door de ogen van de schrijver. Sterk begrip laat kinderen d.m.v. een pijlenmodel oefenen en zo leren zij:

  1. * vragen stellen
  2. * informatie logisch ordenen
  3. * verbanden leggen
  4. * op het juiste moment conclusies trekken

Leerlingen leren op die manier te wisselen van perspectief, waardoor ze meer inlevingsvermogen ontwikkelen. Zo snappen ze meer van zichzelf, van anderen en diverse onderwerpen in de maatschappij.