INPP Reflexintegratie

Bij leer- en gedragsproblemen kan er sprake zijn van een motorische remming of blokkade door de aanwezigheid van primitieve reflexen. 
Dit uit zich in veel gevallen tot latere leer- en ontwikkelingsproblemen.

Middels bewegen heffen we deze blokkades op, waardoor de cognitieve functies van het kind fundamenteel worden ondersteund.

Kernvisie Methode

De Kernvisie methode is een krachtige aanpak om kinderen te helpen die met de methodiek van school vastlopen. Scholen werken veelal auditief en rationeel. Sommige kinderen zijn echter meer gebaat bij visueel en op gevoel leren. De Kernvisie methode leert kinderen technieken aan om lesstof zelf visueel op te slaan en te kunnen reproduceren.

Jungle Memory

Is uw kind dromerig, snel afgeleid en volgt het instructies moeizaam op?

Is het kind in de klas vaak als laatste klaar, kan het moeilijk aan een taak beginnen of weet het niet meer wat hem/haar te doen stond?

Deze kenmerken kunnen een gevolg zijn van een onvoldoende functionerend werkgeheugen. Met Jungle Memory trainen we dit werkgeheugen, waardoor taken op school gemakkelijker gaan en uw kind informatie beter en sneller opslaat. Dit heeft positief effect op alle schoolvakken!
Deze training van 8 weken kost eenmalig €55,-