Wijzersterk is er voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar die wat extra individuele aandacht en begeleiding kunnen gebruiken met betrekking tot de leerstof op school. De hulp wordt geboden in de vorm van Remedial Teaching (gespecialiseerde leerhulp op maat), bijles (begeleiding en herhaling) of huiswerkbegeleiding (ondersteuning en advies).  

Leer- en werkhoudingsproblemen

Als we het hebben over leerproblemen, dan kunt u denken aan…  
Technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, grammatica, dyslexie, motorische ontwikkeling, schrijven, rekenen en dyscalculie.  

Als we het hebben over werkhoudingsproblemen, dan kunt u denken aan…  
Concentratie, taakaanpak, faalangst, sociaal-emotionele ontwikkeling of gebrekkige motivatie.

 

Hoogbegaafdheid 

Een veelal onderbelichte doelgroep zijn de meer- en hoogbegaafde kinderen. Ook zij dienen leerstof op maat te krijgen. Door passende leerbegeleiding worden de kansen van deze leerlingen optimaal benut. Zij ervaren daardoor erkenning en uitdaging, waardoor het leren weer interessant en leuk wordt!  

 

Tijdelijke extra begeleiding 

Voor kinderen die lange tijd ziek zijn geweest of voor kinderen die uit het buitenland komen of moeite hebben met de Nederlandse taal kan deze extra begeleiding wenselijk zijn.