Uw kind

…heeft de laatste tijd minder plezier in leren

 

…stagneert op school bij bepaalde vakken of onderdelen

 

…heeft een hekel gekregen aan bepaalde activiteiten

 

…maakt weinig vorderingen in zijn / haar ontwikkeling

 

…geeft zelf aan dat het moeite heeft met bepaalde vakken of onderdelen

 

…kan weinig uitdaging vinden in het werk op school

Ontwikkelingen in het onderwijs

…scholen worden verplicht meer zorgleerlingen binnen het reguliere onderwijs te houden, beter bekend als “passend onderwijs”  

 

…klassen worden groter door bezuinigingen  

 

…nijpend tekort aan leerkrachten

 

…leerkrachten kunnen de administratie en zorgplicht niet meer bolwerken  

 

…de verdeling van de zorg tussen leerlingen trekt krom

 

…scholen hebben onvoldoende geld en mankracht voor passende zorg  

Wijzersterk zorgt ervoor dat uw kind

…de begeleiding en aandacht krijgt die het nodig heeft  

 

…beter mee kan komen met de rest van de groep  

 

…een passende leermethode krijgt aangereikt, gericht op de juiste onderwijsbehoeftes  

 

…weer met plezier en zelfvertrouwen naar school gaat!