Leerbegeleiding

Er wordt leerbegeleiding geboden op verschillende gebieden: 

  • Leerproblemen en/of leerachterstanden
  • Leerproblemen i.c.m. gedragsproblemen, concentratieproblemen of faalangst
  • Meer- en hoogbegaafdheid
  • NT2-onderwijs (voor anders- of meertaligen)
  • Bij langdurige uitval op school, bijvoorbeeld door ziekte
  • Huiswerkbegeleiding en bijles
  • Voorbereiding op de Citotoets

Oog voor talenten en mogelijkheden

Ieder kind leert op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Om kinderen te laten leren is tijd, aandacht en motivatie nodig. Je leert het best als er aansluiting is op motivatie, eigenschappen en talenten. Met Remedial Teaching is er gelukkig ruimte om hierop in te spelen en de sterke kanten optimaal te benutten!

 

Goede begeleiding

Door opleidingen, cursussen, praktijkervaring en vakkennis is er bekwaamheid op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Ook wanneer een kind stagneert op een bepaald vakgebied kan er geanalyseerd worden waar de belemmeringen en mogelijkheden liggen.  

Materialen

In de praktijk van WIJzersterk is een scala aan methodes, boeken, leerspellen en software aanwezig. Al deze materialen worden doelgericht en tegelijk spelenderwijs ingezet. 

 

Contacten

Goede contacten met diverse basisscholen in de Achterhoek.