Intakegesprek

Voordat de begeleiding start, wordt er met u ter kennismaking een intakegesprek gehouden. Het gesprek is kosteloos en vrijblijvend.

We bespreken de huidige situatie, de wensen en de mogelijkheden. Indien we hierin tot overeenstemming komen, wordt er besproken waar, wanneer en hoe de begeleiding gaat plaatsvinden.

 

Gesprek met school

Het is wenselijk om een gesprek te plannen met de betrokken leerkracht en/of de Intern Begeleider. Bestaande dossiers, toetsgegevens en de samenwerking tussen school en WIJzersterk worden besproken. Op die manier heeft de Remedial Teacher een helder beeld van de mogelijkheden waarop zij kan voortbouwen. Tenslotte zal de Remedial Teacher een leerplan opstellen, waarin de doelen voor de komende periode duidelijk worden beschreven.

Begeleiding

Na het opstellen van het leerplan kan de begeleiding starten. Er wordt rekening gehouden met de werkwijze en methode van de basisschool, wat maakt dat het kind werkt met een vertrouwde denk- en handelswijze en daardoor het geleerde beter kan toepassen. Gedurende de periode van begeleiding wordt er door Wijzersterk contact onderhouden met de betrokken personen van de basisschool.

 

Rapportage

U wordt op de hoogte gehouden door middel van evaluaties, waarin tussentijdse testen en observaties worden opgenomen. Na een periode van 12 weken wordt er een verslag geschreven waarin de vooraf gestelde doelen worden geëvalueerd. Er wordt besproken of verdere begeleiding wenselijk is. Zo niet, dan wordt het begeleidingstraject afgesloten met een evaluatiegesprek.

 

Klik hier voor de algemene voorwaarden

Klik hier voor privacy en bescherming persoonsgegevens